Privacybeleid

PRIVACYBELEIDSERENUM (Ann Maria G Vancoillie), hierna “De Eigenaar”, informeert u over haar Privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren via de website https://serenum.es

In die zin garandeert de Eigenaar de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD).  Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD), evenals de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit Privacybeleid  en de voorwaarden die zijn opgenomen in de Juridische Kennisgeving.Identiteit van de verantwoordelijke persoon

 • Eigenaar: Ann Maria G Vancoillie
 • Btw-nummer: Y4449198T
 • Adres: Infanta Cristina, 36, BENIJÓFAR, 03178, Alicante.
 • E-mail: info@serenum.es
 • Website: https://serenum.esPrincipes toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Eigenaar de volgende principes toepassen die voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD)

 • Principe van wettigheid, loyaliteit en transparantie: De Eigenaar zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, die voor  een of meer specifieke doeleinden kan zijn waarover hij eerder met absolute transparantie zal worden geïnformeerd.
 • Principe van gegevensminimalisatie: De eigenaar zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het gevraagde doel of de gevraagde doeleinden.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling.

De Eigenaar zal u informeren over de overeenkomstige bewaartermijn volgens het doel.  In het geval van abonnementen zal de houder de lijsten periodiek herzien en deze inactieve records gedurende een aanzienlijke tijd verwijderen.

 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan worden gewaarborgd. U dient te weten dat de Eigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Om door https://serenum.es te bladeren, hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Het geval waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, is door contact op te nemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen.Uw rechten

De Eigenaar informeert u dat u op uw persoonsgegevens het recht heeft om:

 • Vraag toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of annulering.
 • Vraag om beperking van uw behandeling.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking.
 • Vraag om de overdraagbaarheid van uw gegevens.

 

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks door de belanghebbende partij worden uitgeoefend, die deze rechtstreeks bij de eigenaar opvraagt, wat betekent dat elke gebruiker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met de eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die hij heeft opgeslagen en hoe hij deze heeft verkregen, om de rectificatie ervan kan verzoeken,  de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens te vragen, zich te verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan te beperken of de annulering van die gegevens in de bestanden van de Eigenaar te vragen.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@serenum.es samen met het geldige bewijs in de wet, zoals een fotokopie van de D.N.I.  of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de verordening of de LOPDGDD.Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail naar de eigenaar te sturen of contact op te nemen via het formulier, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door SERENUM (Ann Maria G Vancoillie), alleen zoals beschreven in de Juridische kennisgeving en in dit Privacybeleid.

 

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de eigenaar verschillen afhankelijk van het informatievastleggingssysteem:

 • E-mail en contactformulieren: De eigenaar vraagt om persoonlijke gegevens, waaronder: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van zijn website om op uw vragen te reageren.   De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op zijn berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die hij kan hebben met betrekking tot de informatie.

opgenomen in de website, de diensten die via de website worden geleverd, de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kwesties met betrekking tot de juridische teksten die op de website zijn opgenomen, evenals elke andere vraag die u mogelijk heeft die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website of het contract.

 

Er zijn andere doeleinden waarvoor de Eigenaar uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de voorwaarden in de juridische kennisgeving en de toepasselijke wetgeving.   Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die het verzamelt te waarborgen.
 • Om de diensten die door deze website worden aangeboden te ondersteunen en te verbeteren.
 • Om navigatie te analyseren. De eigenaar kan andere niet-identificerende gegevens verzamelen die zijn verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u deze website bezoekt waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het cookiebeleid.Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken van de industrie om verlies, misbruik, ongepaste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost op OVHcloud. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, omdat ze er alle nodige beveiligingsmaatregelen voor nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.Inhoud van andere websites

De pagina’s van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.Cookiebeleid

Om deze website goed te laten functioneren, moet u cookies gebruiken, dat wil zeggen informatie die in uw webbrowser wordt opgeslagen.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelbeleid, het doel en de behandeling van cookies.Legitimatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de Eigenaar vanaf deze website via het contactformulier of door een e-mail te sturen, moet u dit Privacybeleid accepteren.Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam, e-mail, telefoon …)Bewaring van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, worden bewaard totdat u verzoekt om verwijdering ervan. In ieder geval worden de gegevens gearchiveerd en bewaard voor een minimale periode van 5 jaar, waarna ze gearchiveerd, vernietigd of, bij gebreke daarvan, volledig aan de opdrachtgever worden geretourneerd of wettelijk geautoriseerd.Ontvanger van persoonsgegevens

Deze website kan persoonlijke gegevens van gebruikers verstrekken aan:

 

 • Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).  Meer informatie vindt u op: https://analytics.google.com

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de Eigenaar te helpen het gebruik door gebruikers van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

 • DoubleClick by Google is een reeks advertentieservices die worden aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten  (“Google”).

Meer informatie is te vinden op: https:// www.doubleclickbygoogle.com

DoubleClick maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die dienen om de relevantie van advertenties met betrekking tot uw recente zoekopdrachten te vergroten.  In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe Google uw privacy beheert met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie.

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie over hun gebruik van advertentiecookies.

Surfen op het web

Tijdens het browsen op deze website kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder IP-adres, geolocatie, een record van hoe de diensten en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De Website kan de volgende analysediensten van derden gebruiken:

 • Google Analytics
 • DoubleClick door Google

 

De Eigenaar kan de verkregen informatie gebruiken om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, browsepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonsgegevens

U gaat ermee akkoord dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens correct, volledig, nauwkeurig en actueel zijn, evenals om ze naar behoren up-to-date te houden.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de site verzendt, waardoor de eigenaar wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband.Acceptatie en toestemming

Als Gebruiker van de Website verklaart u op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de Eigenaar op de wijze en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden aangegeven.Herroepbaarheid

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@serenum.es samen met het geldige bewijs in de wet, zoals een fotokopie van de D.N.I.  of gelijkwaardig.

De uitoefening van uw rechten omvat geen gegevens die de Eigenaar verplicht is te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.Wijzigingen in het Privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.